Thơ: Nắng và mưa

Tác giả: Hoài Nhơn - Thể hiện NSƯT Vĩnh Thuận
Audio không hợp lệ