Thơ: Người lính biên giới

Tác giả: Hoàng Thụy Anh - Thể hiện: NSƯT Vĩnh Thuận
Audio không hợp lệ