Thơ: Sắc chàm

Tác giả: Thèn Hương - Thể hiện: NSƯT Vĩnh Thuận
Audio không hợp lệ