Thơ: Tuổi em

Tác giả: Bàn Hữu Tài - Thể hiện: NSƯT Vĩnh Thuận
Audio không hợp lệ