Thơ: Vết chai

Tác giả: Dương Thắng - Thể hiện: NSƯT Vĩnh Thuận
Audio không hợp lệ