Truyện ngắn: Chị lái đò

Tác giả: Nguyễn Hữu Bình - Thể hiện: Việt Hòa
Audio không hợp lệ