Truyện thiếu nhi: Lửa vàng lửa trắng

Tác giả: Phạm Hổ - Thể hiện: Hoàng Lâm
Audio không hợp lệ