Truyện thiếu nhi: Mặt trời và Gà trống

Tác giả: Vũ Tú Nam - Thể hiện: Hoàng Lâm
Audio không hợp lệ