Bản tin thời sự ngày 10-8

Thực hiện: Hoàng Lâm - Thanh Thủy
Audio không hợp lệ