Bản tin thời sự ngày 15-11

Tin tức đáng chú ý có trong Bản tin thời sự, thứ tư, ngày 15-11-2023:

- Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dự ngày hội Đại đoàn kết toàn dân.
- Hội thi Tuyên truyền viên giỏi về công tác giảm nghèo tỉnh Tuyên Quang năm 2023.
- Tổng kết công tác Hội thẩm nhân dân năm 2023.
- Hội nghị toàn quốc về phát triển du lịch Việt Nam nhanh, bền vững.
- 46 quốc gia ra tuyên bố chung về ứng dụng AI có trách nhiệm trong quân sự.

Audio không hợp lệ