Bản tin thời sự ngày 19-8

Thực hiện: Hoàng Minh - Hoàng Thảo
Audio không hợp lệ