Bản tin thời sự ngày 2-12

Tin tức đáng chú ý có trong Bản tin thời sự, thứ 7, ngày 2-12-2023:

- Giữ vững, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quân sự, quốc phòng.
- HĐND thành phố tổ chức phiên giải trình về hỗ trợ điện chiếu sáng, vỉa hè, cây xanh.
- Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự phiên trọng thể Đại hội Công đoàn Việt Nam.
- HĐND thành phố tổ chức phiên giải trình về hỗ trợ điện chiếu sáng, vỉa hè, cây xanh.
- Công bố 5 thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Gia đình.
- Hàn Quốc phóng thành công vệ tinh do thám quân sự.

Audio không hợp lệ