Bản tin thời sự ngày 2-8

Thực hiện: Phạm Huyền - Hoàng Thảo
Audio không hợp lệ