Bản tin thời sự ngày 3-10

Những tin tức đáng chú ý có trong Bản tin thời sự, thứ ba, ngày 3-10-2023:

- Phiên họp giải trình về việc thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt.
- Không để dịch sốt xuất huyết bùng phát.
- Chính phủ sẽ trình Trung ương, Quốc hội việc thực hiện cải cách chính sách tiền lương mới.
- Khẩn trương ứng phó bão Koinu giật trên cấp 17 đang hướng vào Biển Đông.
- Cá heo sông chết hàng loạt do hạn hán ở Brazil.

Audio không hợp lệ