Bản tin thời sự ngày 3-8

Thực hiện: Phạm Huyền - Hoàng Thảo
Audio không hợp lệ