Bản tin thời sự ngày 6-8

Thực hiện: Hoàng Lâm, Thanh Thủy
Audio không hợp lệ