Bản tin thời sự ngày 7-8

Thực hiện: Hoàng Lâm, Thanh Thủy
Audio không hợp lệ