Bản tin thời sự ngày 9-11

Tin tức đáng chú ý có trong Bản tin thời sự, thứ năm, ngày 9-11-2023.

- Ban Thường vụ Tỉnh ủy công bố quyết định về công tác cán bộ.
- Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Việt Phương kiểm tra tiến độ thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia tại huyện Na Hang.
- Việt Nam được bầu làm Phó Chủ tịch Đại hội đồng UNESCO lần thứ 42.
- 53 trang thông tin điện tử của cơ quan nhà nước bị lợi dụng chèn quảng cáo có nội dung không phù hợp.
- Kiệt tác của danh họa Pablo Picasso là tác phẩm nghệ thuật giá trị nhất được bán trên toàn cầu tại cuộc đấu giá năm nay.

Audio không hợp lệ