Thơ: Bát cơm gạo mới mẹ đơm vẫn đầy

Tác giả: Nguyễn Anh Đào - Thể hiện: NSƯT Vĩnh Thuận
Audio không hợp lệ