Thơ: Bình Ca bến nhớ

Tác giả: Trần Văn Học - Thể hiện: NSƯT Vĩnh Thuận
Audio không hợp lệ