Thơ: Chợ Quê

Tác giả: Du Miên - Thể hiện: NSƯT Vĩnh Thuận
Audio không hợp lệ