Thơ: Để yên

Tác giả: Đỗ Mình Tuấn Thể hiện: NSƯT Vĩnh Thuận
Audio không hợp lệ