Thơ: Đông về

Tác giả: Trung Du - Thể hiện: NSƯT Vĩnh Thuận
Audio không hợp lệ