Thơ: Mùa báo hiếu

Tác giả: Nguyễn Trung Du - Thể hiện: NSƯT Vĩnh Thuận
Audio không hợp lệ