Thơ: Mưa Tuyên Quang

Tác giả: Bùi Việt Phương - Thể hiện: NSƯT Vĩnh Thuận
Audio không hợp lệ