Thơ: Mưa và nhớ

Tác giả: Nguyễn Minh Thuận - Thể hiện: NSƯT Vĩnh Thuận
Audio không hợp lệ