Thơ: Người ấy

Tác giả: Trương Thiếu Huyền - Thể hiện NSƯT Vĩnh Thuận
Audio không hợp lệ