Thơ: Người dưng

Tác giả: Nguyễn Bình - Thể hiện: NSƯT Vĩnh Thuận
Audio không hợp lệ