Thơ: Nhà sàn

Tác giả: Lê Na - Thể hiện: NSƯT Vĩnh Thuận
Audio không hợp lệ