Thơ: Nhịp cầu trẻ con

Tác giả: Đỗ Huy Chí Thể hiện: NSƯT Vĩnh Thuận
Audio không hợp lệ