Thơ: Nhớ bà

Tác giả: Trương Anh Tú - Thể hiện: NSƯT Vĩnh Thuận
Audio không hợp lệ