Thơ: Nhớ mẹ

Tác giả: Trần Văn Lan - Thể hiện: NSƯT Vĩnh Thuận
Audio không hợp lệ