Thơ: Nón mê của mẹ

Tác giả: Dương Thắng - Thể hiện NSƯT Vĩnh Thuận
Audio không hợp lệ