Thơ: Quả nhót

Tác giả: Trần Cự - Thể hiện: NSƯT Vĩnh Thuận
Audio không hợp lệ