Thơ: Quê ngoại

Tác giả: Dương Văn Mưu - Thể hiện: NSƯT Vĩnh Thuận
Audio không hợp lệ