Thơ: Tuyên Quang yêu thương

Tác giả: Nguyễn Đăng Quang - Thể hiện: NSƯT Vĩnh Thuận
Audio không hợp lệ