Thơ: Vàng chân mây

Tác giả: Nguyễn Bình - Thể hiện NSƯT Vĩnh Thuận
Audio không hợp lệ