Thơ: Về Tân Trào

Tác giả: Dương Đình Lộc - Thể hiện: NSƯT Vĩnh Thuận
Audio không hợp lệ