Truyện ngắn: Anh ấy chỉ có mỗi tiền thôi

Tác giả: Phạm Xá
Audio không hợp lệ