Truyện ngắn: Một ông già mù (phần 2)

Tác giả: Võ Đăng Khoa
Audio không hợp lệ