Truyện thiếu nhi: Chú Sẻ con và các anh bộ đội

Tác giả: Phạm Hổ - Thể hiện: Hạ Vũ
Audio không hợp lệ