Truyện thiếu nhi: Chuyện con Xin cơm và con Niềng Niễng

Tác giả: Vũ Tú Nam - Thể hiện: Hoàng Lâm
Audio không hợp lệ