Truyện thiếu nhi: Con chim Trĩ lông trắng

Tác giả: Nguyễn Huy Tưởng - Thể hiện: Hoàng Lâm
Audio không hợp lệ