Truyện thiếu nhi: Lá cờ thêu sáu chữ vàng

Tác giả: Nguyễn Huy Tưởng - Thể hiện: Hoàng Lâm
Audio không hợp lệ