Truyện thiếu nhi: Những con ốc kì lạ (Hay sự tích quả roi)

Tác giả: Phạm Hổ - Thể hiện: Hạ Vũ
Audio không hợp lệ