Thơ: Chờ em

Tác giả: Chí Diễn - Thể hiện: NSƯT Vĩnh Thuận
Audio không hợp lệ