Thơ: Chút xưa

Tác giả: Phạm Ngọc Khuê - Thể hiện: NSƯT Vĩnh Thuận
Audio không hợp lệ