Thơ: Qua cầu Tình Húc

Tác giả: Ngọc Hiệp - Thể hiện: Vĩnh Thuận
Audio không hợp lệ