Trái tim người Mông hòa chung một nhịp

Thực hiện lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Làm công an không phải làm quan cách mạng, làm công an là để giữ trật tự an ninh cho nhân dân, xem xét tìm tòi âm mưu phản động làm hại nhân dân…”, với sự quyết liệt, đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, trong đó lực lượng công an là nòng cốt, Tuyên Quang đã hình thành thế trận an ninh nhân dân vững chắc, triệt xóa thành công tổ chức bất hợp pháp Dương Văn Mình, giúp cộng đồng trong nước và quốc tế nắm rõ, nhận thức đúng đắn về tình hình tự do tôn giáo và pháp luật về tôn giáo ở Việt Nam.

Giờ đây, với bà con người Mông từng bị chịu ảnh hưởng tổ chức bất hợp pháp Dương Văn Mình, cán bộ công an Tuyên Quang là người thân trong gia đình, giúp bà con thay đổi tư duy, nhận thức, xây dựng cuộc sống ấm no. 10/10 xã từng bị ảnh hưởng bởi tổ chức bất hợp pháp nay đã trở thành những xã điển hình về phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Báo Tuyên Quang giới thiệu tới bạn đọc loạt bài:

Bài 1: Vạch trần bản chất tổ chức bất hợp pháp Dương Văn Mình

Bài 2: Lấy “xây” để “chống”

Bài 3: Sức sống mới ở vùng đồng bào Mông