Trực tiếp: Chương trình nghệ thuật mừng Đảng quang vinh, mừng Xuân Giáp Thìn 2024 huyện Lâm Bình